Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Врегулювання спорів при ДТП

АО «Крикун та партнери» спеціалізується в наданні юридичних послуг в сфері адміністративного права, в тому числі і в разі ДТП.

АО «Крикун и партнеры» специализируется в предоставлении юридических услуг в сфере административного права, в том числе и в случае ДТП.

JSC Krikun and Partners specializes in providing legal services in the field of administrative law, including in the case of an accident.

При настанні дорожньо-транспортної пригоди ми зможемо допомогти в наступних напрямках:

 • Надамо необхідну консультацію по ДТП.
 • Допоможемо правильно скласти первинні матеріали на місці ДТП.
 • Захистимо Вас в органах поліції при розгляді справи по ДТП.
 • Якщо Вас роблять винним в ДТП – представимо Ваші інтереси в суді і доб’ємося Вашої невинуватості.
 • Якщо винуватець ДТП хоче уникнути відповідальності – доб’ємося в суді визнання його провини.
 • Будемо вимагати відшкодування збитку по ДТП як зі страхової компанії, так і від винуватця ДТП.


Для цього ми:

 • Оперативно виїдемо на місце ДТП і проконтролюємо дії поліції.
 • Здійснимо пошук свідків ДТП, відеозаписів.
 • При необхідності оскаржимо дії поліції в адміністративному або судовому порядку.
 • Замовимо і проведемо автотехнічну або транспортно-трасологічну експертизу по ДТП.
 • Підготуємо необхідні письмові пояснення для судового розгляду по ДТП.
 • Забезпечимо участь адвоката по ДТП в судових засіданнях.
 • Оскаржимо в апеляції неправомірну ухвалу суду першої інстанції.

При наступлении ДТП мы сможем помочь в следующих направлениях:

 • Предоставим необходимую консультацию по ДТП.
 • Поможем правильно составить первичные материалы на месте ДТП.
 • Защитим Вас в органах полиции при рассмотрении дела по ДТП.
 • Если Вас делают виновным в ДТП - представим Ваши интересы в суде и добьемся Вашей невиновности.
 • Если виновник ДТП хочет избежать ответственности - добьемся в суде признания его вины.
 • Будем требовать возмещения ущерба по ДТП как со страховой компании, так и от виновника ДТП.

Для этого мы:

 • Оперативно выедем на место ДТП и проконтролируем действия полиции.
 • Осуществим поиск свидетелей ДТП, видеозаписей.
 • При необходимости обжалуем действия полиции в административном или судебном порядке.
 • Закажем и проведем автотехническая или транспортно-трасологической экспертизы по ДТП.
 • Подготовим необходимые письменные объяснения для судебного разбирательства по ДТП.
 • Обеспечим участие адвоката по ДТП в судебных заседаниях.
 • Обжалуем в апелляции неправомерное решение суда первой инстанции.

Upon the occurrence of an accident we can help in the following areas:

 • We will provide the necessary advice on accidents.
 • We will help you to make the primary materials correctly at the accident site.
 • We will protect you in the police when dealing with an accident.
 • If you are made guilty of an accident - we represent your interests in court and achieve your innocence.
 • If the perpetrator of the accident wants to avoid responsibility - we will achieve in court the recognition of his guilt.
 • We will demand damages for accidents both from the insurance company and from the perpetrator of the accident.

For this we:

 • We will promptly leave for the accident site and monitor the actions of the police.
 • Let's carry out search of witnesses of road accident, videos.
 • If necessary, we appeal against the actions of the police in an administrative or judicial procedure.
 • Order and conduct autotechnical or transport-trasologichesky examination of the accident.
 • We will prepare the necessary written explanations for the accident proceedings.
 • We will ensure the participation of a lawyer for accidents in court sessions.
 • Let's appeal in the appeal an unlawful decision of the court of first instance.

Всі послуги фізичним особам

Урегулирования споров при ДТП

АО «Крикун и партнеры» специализируется в предоставлении юридических услуг в сфере административного права, в том числе и в случае ДТП.

АО «Крикун и партнеры» специализируется в предоставлении юридических услуг в сфере административного права, в том числе и в случае ДТП.

JSC Krikun and Partners specializes in providing legal services in the field of administrative law, including in the case of an accident.

При наступлении ДТП мы сможем помочь в следующих направлениях:

 • Предоставим необходимую консультацию по ДТП.
 • Поможем правильно составить первичные материалы на месте ДТП.
 • Защитим Вас в органах полиции при рассмотрении дела по ДТП.
 • Если Вас делают виновным в ДТП - представим Ваши интересы в суде и добьемся Вашей невиновности.
 • Если виновник ДТП хочет избежать ответственности - добьемся в суде признания его вины.
 • Будем требовать возмещения ущерба по ДТП как со страховой компании, так и от виновника ДТП.

Для этого мы:

 • Оперативно выедем на место ДТП и проконтролируем действия полиции.
 • Осуществим поиск свидетелей ДТП, видеозаписей.
 • При необходимости обжалуем действия полиции в административном или судебном порядке.
 • Закажем и проведем автотехническая или транспортно-трасологической экспертизы по ДТП.
 • Подготовим необходимые письменные объяснения для судебного разбирательства по ДТП.
 • Обеспечим участие адвоката по ДТП в судебных заседаниях.
 • Обжалуем в апелляции неправомерное решение суда первой инстанции.

При наступлении ДТП мы сможем помочь в следующих направлениях:

 • Предоставим необходимую консультацию по ДТП.
 • Поможем правильно составить первичные материалы на месте ДТП.
 • Защитим Вас в органах полиции при рассмотрении дела по ДТП.
 • Если Вас делают виновным в ДТП - представим Ваши интересы в суде и добьемся Вашей невиновности.
 • Если виновник ДТП хочет избежать ответственности - добьемся в суде признания его вины.
 • Будем требовать возмещения ущерба по ДТП как со страховой компании, так и от виновника ДТП.

Для этого мы:

 • Оперативно выедем на место ДТП и проконтролируем действия полиции.
 • Осуществим поиск свидетелей ДТП, видеозаписей.
 • При необходимости обжалуем действия полиции в административном или судебном порядке.
 • Закажем и проведем автотехническая или транспортно-трасологической экспертизы по ДТП.
 • Подготовим необходимые письменные объяснения для судебного разбирательства по ДТП.
 • Обеспечим участие адвоката по ДТП в судебных заседаниях.
 • Обжалуем в апелляции неправомерное решение суда первой инстанции.

Upon the occurrence of an accident we can help in the following areas:

 • We will provide the necessary advice on accidents.
 • We will help you to make the primary materials correctly at the accident site.
 • We will protect you in the police when dealing with an accident.
 • If you are made guilty of an accident - we represent your interests in court and achieve your innocence.
 • If the perpetrator of the accident wants to avoid responsibility - we will achieve in court the recognition of his guilt.
 • We will demand damages for accidents both from the insurance company and from the perpetrator of the accident.

For this we:

 • We will promptly leave for the accident site and monitor the actions of the police.
 • Let's carry out search of witnesses of road accident, videos.
 • If necessary, we appeal against the actions of the police in an administrative or judicial procedure.
 • Order and conduct autotechnical or transport-trasologichesky examination of the accident.
 • We will prepare the necessary written explanations for the accident proceedings.
 • We will ensure the participation of a lawyer for accidents in court sessions.
 • Let's appeal in the appeal an unlawful decision of the court of first instance.

Все услуги физическим лицам

Dispute resolution in accidents

JSC Krikun and Partners specializes in providing legal services in the field of administrative law, including in the case of an accident.

АО «Крикун и партнеры» специализируется в предоставлении юридических услуг в сфере административного права, в том числе и в случае ДТП.

JSC Krikun and Partners specializes in providing legal services in the field of administrative law, including in the case of an accident.

Upon the occurrence of an accident we can help in the following areas:

 • We will provide the necessary advice on accidents.
 • We will help you to make the primary materials correctly at the accident site.
 • We will protect you in the police when dealing with an accident.
 • If you are made guilty of an accident - we represent your interests in court and achieve your innocence.
 • If the perpetrator of the accident wants to avoid responsibility - we will achieve in court the recognition of his guilt.
 • We will demand damages for accidents both from the insurance company and from the perpetrator of the accident.

For this we:

 • We will promptly leave for the accident site and monitor the actions of the police.
 • Let's carry out search of witnesses of road accident, videos.
 • If necessary, we appeal against the actions of the police in an administrative or judicial procedure.
 • Order and conduct autotechnical or transport-trasologichesky examination of the accident.
 • We will prepare the necessary written explanations for the accident proceedings.
 • We will ensure the participation of a lawyer for accidents in court sessions.
 • Let's appeal in the appeal an unlawful decision of the court of first instance.

При наступлении ДТП мы сможем помочь в следующих направлениях:

 • Предоставим необходимую консультацию по ДТП.
 • Поможем правильно составить первичные материалы на месте ДТП.
 • Защитим Вас в органах полиции при рассмотрении дела по ДТП.
 • Если Вас делают виновным в ДТП - представим Ваши интересы в суде и добьемся Вашей невиновности.
 • Если виновник ДТП хочет избежать ответственности - добьемся в суде признания его вины.
 • Будем требовать возмещения ущерба по ДТП как со страховой компании, так и от виновника ДТП.

Для этого мы:

 • Оперативно выедем на место ДТП и проконтролируем действия полиции.
 • Осуществим поиск свидетелей ДТП, видеозаписей.
 • При необходимости обжалуем действия полиции в административном или судебном порядке.
 • Закажем и проведем автотехническая или транспортно-трасологической экспертизы по ДТП.
 • Подготовим необходимые письменные объяснения для судебного разбирательства по ДТП.
 • Обеспечим участие адвоката по ДТП в судебных заседаниях.
 • Обжалуем в апелляции неправомерное решение суда первой инстанции.

Upon the occurrence of an accident we can help in the following areas:

 • We will provide the necessary advice on accidents.
 • We will help you to make the primary materials correctly at the accident site.
 • We will protect you in the police when dealing with an accident.
 • If you are made guilty of an accident - we represent your interests in court and achieve your innocence.
 • If the perpetrator of the accident wants to avoid responsibility - we will achieve in court the recognition of his guilt.
 • We will demand damages for accidents both from the insurance company and from the perpetrator of the accident.

For this we:

 • We will promptly leave for the accident site and monitor the actions of the police.
 • Let's carry out search of witnesses of road accident, videos.
 • If necessary, we appeal against the actions of the police in an administrative or judicial procedure.
 • Order and conduct autotechnical or transport-trasologichesky examination of the accident.
 • We will prepare the necessary written explanations for the accident proceedings.
 • We will ensure the participation of a lawyer for accidents in court sessions.
 • Let's appeal in the appeal an unlawful decision of the court of first instance.

All our services to individuals

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!