Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, 24

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Банківське та фінансове право

Як бути валютним боржникам з новим законом про банкрутство фіз. осіб?

Віктор Крикун

Віктор Крикун

Банковское и финансовое право

Как быть валютным должникам с новым законом о банкротстве физ. лиц?

Віктор Крикун

Виктор Крикун

Banking and financial law

How to be foreign currency debtors with the new bankruptcy law for persons?

Віктор Крикун

Victor Krikun

У жовтні 2019 року набув чинності новий Кодекс України про процедури банкрутства. Тепер у звичайного громадянина є можливість реструктуризувати борги і відновити платоспроможність. Або оголосити себе банкрутом.

У цій статті ми розібрали загальну процедуру банкрутства, її етапи, плюси і мінуси.

Але питання стосується і валютних боржників.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, більше 50% іпотечних кредитів в іноземній валюті - проблемні. Через кризу і девальвації гривні у людей немає можливості їх погашати.
Це одна з причин, чому взагалі на рівні закону було піднято питання про банкрутство фізичних осіб.

Кодекс не поділяє боржників на «валютних» і «гривневих». В цілому, правом на реструктуризацію і банкрутство можуть скористатися всі. Але для валютних позичальників все ж є нюанси.

Скасування мораторію на стягнення житла

З 2014 року в Україні діє Закон «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті». Його також називають мораторієм «на стягнення валютної іпотеки» або «на виселення валютних позичальників».

Цей закон забороняє стягувати заставну нерухомість у валютних боржників, якщо:

  • це єдине і постійне житло боржника (поручителя)

  • або об'єкт незавершеного будівництва, за умови що він в іпотеці і у боржника (поручителя) немає іншого нерухомого майна

  • площа не перевищує 140 кв. м для квартири і 250 кв. м для житлового будинку

Фактично, валютні позичальники були застраховані від втрати іпотечного житла.

Але новий Кодекс про банкрутство скасовує дію мораторію. Хоча і не відразу, а через рік - в жовтні 2020 року.

Можливо, цим законодавці хотіли створити позичальникам додатковий стимул. І мотивувати їх на вирішення боргових проблем через реструктуризацію або банкрутство за новим Кодексом.

Особливості реструктуризації для валютних боржників

У частині 5 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу розписані правила реструктуризації для валютних позичальників, чиє єдине житло знаходиться в іпотеці.

Протягом 5 років з дня набрання чинності Кодексом такі борги реструктуризують за процедурою відновлення платоспроможності фіз. особи, згідно з планом реструктуризації або мировою угодою.


По суті, процедура буде та ж, що і для звичайних «невалютних» боржників. За винятком особливостей, про які сказано нижче.

Курс валют, за яким вважають розмір боргу


Це правило особливо не сподобається боржникам, які брали валютні кредити за курсом 5-8 гривень за долар.

Тому що склад і розмір грошових вимог кредитора визначаються за курсом, встановленим Нацбанком України на момент відкриття справи про неплатоспроможність.

Фактично, якщо боржник брав кредит в 70 000 $ за курсом 8 грн. за дол., і на той момент це становило 560 000 грн., то на різниці курсу борг «виріс» до
1 694 000 грн.! Цю суму і будуть реструктуризувати.

Склад боргу і коригування його розміру

Ні пеня, ні інші штрафні санкції не включаються до розміру боргу. І якщо боржник раніше вже погасив частину зобов'язань, то пропорційно зменшується і розмір боргу.

терміни


Реструктуризація може бути встановлена ​​на 10 і 15 років. Терміни прив'язані до площі іпотечного житла.

Для 15-річного плану реструктуризації

Якщо це квартира, то її загальна площа не повинна перевищувати 60 кв.м чи не найбільше 13,65 кв. м в житлової площі на кожного члена сім'ї. Якщо житловий будинок - не більше 120 кв. м.

Для 10-річного плану реструктуризації

Площа іпотечної квартири або будинку повинна бути більше 60 кв. м і 120 кв. м відповідно.

відсотки

Вони теж прив'язані до площі іпотечного житла.

Якщо площу не більше 60 кв. м (квартира) і 120 кв. м (будинок), то на борг встановлює процентна ставка в розмірі: український індекс ставок по депозитах фіз. осіб на рік в гривнях + 1%.

Якщо площа перевищує 60 кв. м (квартира) і 120 кв. м (будинок), то процентна ставка: український індекс ставок по депозитах фіз. осіб на рік в гривнях + 3%.

Це норма вже викликала питання.
Не зрозуміло, про які депозитах йде мова: в гривнях або валюті. Різниця між ними істотна. Ставка по депозитах в гривні - 15,93%, в доларах - 3,01% (листопад 2019 г.).
Є припущення, що вибір ставки буде залежати від валюти кредиту. але в
самому Кодексі нічого про це не сказано.

Які ще є підводні камені для валютних боржників?

Одна з найбільш незрозумілих норм Кодексу - п. 4 ч. 7 ст. 123. В ній прописано одна з підстав для закриття судом справи про неплатоспроможність.

Якщо у валютного іпотечного боржника немає фінансової можливості виплатити борги на умовах, передбачених Кодексом, суд може закрити справу про неплатоспроможність.

І тоді не буде ні реструктуризації, ні банкрутства. Ініціювати справу заново можна не раніше року з моменту його закриття.

Суд може закрити справу за власною ініціативою, після клопотання зборів кредиторів або сторони справи.

Є припущення, що це зроблено для боротьби з недобросовісними позичальниками. Щоб у них не було можливості віддати іпотечну квартиру і забути про решту боргах.

Але в цілому норма спірна, і до кінця не зрозуміло, як буде застосована на практиці.

Чи зможуть валютні позичальники позбутися безнадійних боргів при таких умовах? Висновки робити зарано.

Але з огляду на, що валютні боржники можуть скористатися реструктуризацією протягом перших 5 років після набрання чинності Кодексом, вже скоро нас очікує цікава практика.

Фахівці Адвокатскоого об'єднання "Крикун та Партнери" мають великий досвід практики в даній сфері права і готові запропонувати вам свою допомогу у вирішенні питань пов'язаних зі списанням боргів, для того щоб залишити заявку скористайтеся формою на сайті .

В октябре 2019 года вступил в силу новый Кодекс Украины по процедурам банкротства. Теперь у обычного гражданина есть возможность реструктуризировать долги и восстановить платежеспособность. Или объявить себя банкротом.

В этой статье мы разобрали общую процедуру банкротства, ее этапы, плюсы и минусы.


Но вопрос касается и валютных должников.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, более 50% ипотечных кредитов в иностранной валюте — проблемные. Из-за кризиса и девальвации гривны у людей нет возможности их погашать.
Это одна из причин, почему вообще на уровне закона поднялся вопрос о банкротстве физических лиц.


Кодекс не разделяет должников на «валютных» и «гривенных». В целом, правом на реструктуризацию и банкротство могут воспользоваться все. Но для валютных заемщиков всё же есть нюансы.

Отмена моратория на взыскание жилья


С 2014 года в Украине действует Закон «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Его также называют мораторием «на взыскание валютной ипотеки» или «на выселение валютных заемщиков».


Этот закон запрещает взыскивать залоговую недвижимость у валютных должников, если:

  • это единственное и постоянное жильё должника (поручителя)


  • или объект незавершенного строительства, при условии что он в ипотеке и у должника (поручителя) нет другого недвижимого имущества  


  • площадь не превышает 140 кв. м для квартиры и 250 кв. м для жилого дома


Фактически, валютные заемщики были застрахованы от потери ипотечного жилья.


Но новый Кодекс о банкротстве отменяет действие моратория. Хотя и не сразу, а через год — в октябре 2020 года.  


Возможно, этим законодатели хотели создать заемщикам дополнительный стимул. И мотивировать их на решение долговых проблем через реструктуризацию или банкротство по новому Кодексу.


Особенности реструктуризации для валютных должников


В части 5 Заключительных и переходных положений Кодекса расписаны правила реструктуризации для валютных заемщиков, чье единственное жильё находится в ипотеке.


В течение 5 лет со дня вступления Кодекса в силу такие долги реструктуризируют  по процедуре восстановления платежеспособности физ. лица, согласно плану реструктуризации или мировому соглашению.


По сути, процедура будет та же, что и для обычных «невалютных» должников. За исключением особенностей, о которых сказано ниже.


Курс валют, по которому считают размер долга


Это правило особенно не понравится должникам, которые брали валютные кредиты по курсу 5-8 гривен за доллар.  


Потому что состав и размер денежных требований кредитора определяются по курсу, установленному Нацбанком Украины на момент открытия дела о неплатежеспособности.  


Фактически, если должник брал кредит в 70 000 $ по курсу 8 грн. за долл., и на тот момент это составляло 560 000 грн., то на разнице курса долг «вырос» до
1 694 000 грн.! Эту сумму и будут реструктуризировать.

Состав долга и корректировка его размера


Ни пеня, ни другие штрафные санкции не включаются в размер долга. И если должник ранее уже погасил часть обязательств, то пропорционально уменьшается и размер долга.


Сроки


Реструктуризация может быть установлена на 10 и 15 лет. Сроки привязаны к площади ипотечного жилья.


Для 15-летнего плана реструктуризации

Если это квартира, то ее общая площадь не должна превышать 60 кв.м или не больше 13,65 кв. м в жилой площади на каждого члена семьи. Если жилой дом — не больше 120 кв. м.


Для 10-летнего плана реструктуризации


Площадь ипотечной квартиры или дома должна быть более 60 кв. м и 120 кв. м соответственно.


Проценты


Они тоже привязаны к площади ипотечного жилья.


Если площадь не больше 60 кв. м (квартира) и 120 кв. м (дом), то на долг устанавливает процентная ставка в размере: украинский индекс ставок по депозитам физ. лиц на год в гривнах + 1 %.


Если площадь превышает 60 кв. м (квартира) и 120 кв. м (дом), то процентная ставка: украинский индекс ставок по депозитам физ. лиц на год в гривнах + 3 %.


Это норма уже вызвала вопросы.
Не понятно, о каких депозитах идёт речь: в гривнах или валюте. Разница между ними существенна. Ставка по депозитам в гривне — 15,93 %, в долларах — 3,01 % (ноябрь 2019 г.).  
Есть предположения, что выбор ставки будет зависеть от валюты кредита. Но в
самом Кодексе ничего об этом не сказано.

Какие еще есть подводные камни для валютных должников?  


Одна из самых непонятных норм Кодекса — п. 4 ч. 7 ст. 123. В ней прописано одно из оснований для закрытия судом дела о неплатежеспособности.


Если у валютного ипотечного должника нет финансовой возможности выплатить долги на условиях, предусмотренных Кодексом, суд может закрыть дело о неплатежеспособности.


И тогда не будет ни реструктуризации, ни банкротства. Инициировать дело заново можно не раньше года с момента его закрытия.


Суд может закрыть дело по собственной инициативе, после ходатайства сборов кредиторов или стороны дела.


Есть предположение, что это сделано для борьбы с недобросовестными заемщиками. Чтобы у них не было возможности отдать ипотечную квартиру и забыть об остальных долгах.


Но в целом норма спорная, и до конца не понятно, как будет применена на практике.

Смогут ли валютные заемщики избавиться от безнадежных долгов при таких условиях? Выводы делать рано.


Но учитывая, что валютные должники могут воспользоваться реструктуризацией в течение первых 5 лет после вступления Кодекса в силу, уже скоро нас ожидает интересная практика.

Специалисты Адвокатскоого объединения "Крикун и Партнеры" имеют большой опыт практики в данной сфере права и готовы предложить вам свою помощь в решении вопросов связанных со списанием долгов, для того чтобы оставить заявку воспользуйтесь формой на сайте.

In October 2019, a new Bankruptcy Code of Ukraine entered into force. Now, an ordinary citizen has the opportunity to restructure debts and restore solvency. Or declare yourself bankrupt.

In this article, we examined the general bankruptcy procedure, its stages, pros and cons.

But the question also concerns currency debtors.

According to the Deposit Guarantee Fund of individuals, more than 50% of mortgage loans in foreign currency are problematic. Due to the crisis and the devaluation of the hryvnia, people have no way to repay them.
This is one of the reasons why the question of the bankruptcy of individuals was raised at the level of the law.

The Code does not divide debtors into “currency” and “hryvnia”. In general, everyone can exercise the right to restructuring and bankruptcy. But for foreign currency borrowers there are still nuances.

Lifting moratorium on housing recovery

Since 2014, the Law “On a moratorium on the recovery of property of citizens of Ukraine provided as security for loans in foreign currency” has been in force in Ukraine. It is also called a moratorium on “collecting forex mortgages” or “on evicting foreign currency borrowers.”

This law prohibits the collection of collateral from currency debtors if:

  • this is the only and permanent housing of the debtor (guarantor)

  • or an object of incomplete construction, provided that it has no other real estate in the mortgage and the debtor (guarantor)

  • area does not exceed 140 square meters. m for an apartment and 250 square meters. m for a residential building

In fact, foreign currency borrowers were insured against the loss of mortgage housing.

But the new Bankruptcy Code cancels the moratorium. Although not immediately, but in a year - in October 2020.

Perhaps these legislators wanted to create an additional incentive for borrowers. And motivate them to solve debt problems through restructuring or bankruptcy under the new Code.

Features of the restructuring for foreign currency debtors

Part 5 of the Final and Transitional Provisions of the Code outlines restructuring rules for foreign currency borrowers whose only housing is in a mortgage.

Within 5 years from the date the Code comes into force, such debts are restructured according to the procedure for restoring solvency of individuals. persons according to a restructuring plan or a settlement.


In essence, the procedure will be the same as for ordinary “non-currency” debtors. Except for the features described below.

Exchange rate at which the amount of debt is considered


This rule will not especially please debtors who took foreign currency loans at the rate of 5-8 hryvnia per dollar.

Because the composition and size of monetary claims of the creditor are determined at the rate set by the National Bank of Ukraine at the time of opening the insolvency case.

In fact, if the debtor took a loan of $ 70,000 at the rate of 8 UAH. per dollar, and at that time it amounted to 560 000 UAH., then on the difference in rate the debt "increased" to
1 694 000 UAH! This amount will be restructured.

Composition of debt and adjustment of its size

Neither penalty nor other penalties are included in the amount of debt. And if the debtor has previously paid off part of the obligations, then the size of the debt is proportionally reduced.

The timing


Restructuring can be set for 10 and 15 years. Timing is tied to the area of ​​mortgage housing.

For a 15 year restructuring plan

If this is an apartment, then its total area should not exceed 60 square meters or not more than 13.65 square meters. m in living space per family member. If a residential building - no more than 120 square meters. m

For a 10 year restructuring plan

The area of ​​the mortgage apartment or house should be more than 60 square meters. m and 120 square meters. m respectively.

Interest

They are also tied to the area of ​​mortgage housing.

If the area is not more than 60 square meters. m (apartment) and 120 square meters. m (house), then the debt sets the interest rate in the amount of: Ukrainian deposit rate index physical. persons per year in hryvnias + 1%.

If the area exceeds 60 square meters. m (apartment) and 120 square meters. m (house), then the interest rate: Ukrainian index of rates on deposits physical. persons per year in hryvnias + 3%.

This norm has already raised questions.
It is not clear what deposits are in question: in hryvnias or currencies. The difference between them is significant. The rate on deposits in hryvnia is 15.93%, in dollars - 3.01% (November 2019).
There are suggestions that the choice of rate will depend on the currency of the loan. But in
The Code itself does not say anything about this.

What other pitfalls are there for currency debtors?

One of the most obscure norms of the Code is paragraph 4 of part 7 of Art. 123. It contains one of the grounds for the court to close the insolvency case.

If a foreign currency mortgage debtor does not have the financial ability to pay debts under the conditions provided for by the Code, the court may close the insolvency case.

And then there will be no restructuring or bankruptcy. You can not initiate a case again until a year after its closure.

The court may close the case on its own initiative, after the request of the fees of the creditors or the party to the case.

There is an assumption that this is done to deal with unscrupulous borrowers. So that they do not have the opportunity to give a mortgage apartment and forget about the remaining debts.

But in general, the norm is controversial, and it is not completely clear how it will be applied in practice.

Can foreign currency borrowers get rid of bad debts under such conditions? It’s too early to draw conclusions.

But given that foreign currency debtors can take advantage of the restructuring within the first 5 years after the entry into force of the Code, an interesting practice awaits us soon.

Specialists of the Lawyer Association "Krikun and Partners" have extensive experience in practice in this field of law and are ready to offer you their assistance in resolving issues related to writing off debts, in order to leave a request, use the form on the website .

December 8, 2019

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!