Юридичні послуги в Києві!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Юридические услуги в Киеве!

Пн - Пт: 9:00 - 17:30

Legal services in Kiev!

Mon - Fri: 9 am - 17 pm

Наша адреса:

м. Київ, 04050, вул. Січових Стрільців, 60,  оф. 207

Наш адрес:

г. Киев, 04050, ул. Сечевых Стрельцов, 60,  оф. 207

Our address:

Sichovykh Strilʹtsiv str., 60, office 207, Kyiv, 04050, Ukraine

Сімейне право

Шлюборозлучний процес, як уникнути помилок

Віктор Крикун

Віктор Крикун

Семейное право

Бракоразводный процесс, как избежать ошибок

Віктор Крикун

Виктор Крикун

Family Law

Divorce proceedings, how to avoid mistakes

Віктор Крикун

Victor Krikun

У сучасних реаліях розлученням нікого не здивуєш. Давайте звернемося до статистики: за даними державної служби статистики України, за останні п'ять років кількість розірвань шлюбів серйозно збільшилася. Так, в перші 5 років спільного життя розлучатися більше 60% пар.

Ті, хто не стикався з процедурою розірвання шлюбу вважають, що в розлученні немає нічого складного, проте, особи, які «випробували на собі» процедуру розлучення з ними не погодяться. Розлучення може бути простим тільки в одному випадку, якщо сторони не мають дітей і загального майна, а також обидва згодні розірвати шлюб. В такому випадку вони звертаються в РАГС і отримують бажану свободу. В інших випадках, щоб розлучитися, необхідно звернутися в суд.

Особливості розірвання шлюбу в судовому порядку

Будь-яка людина навіть мало-мальськи грамотний в юридичному аспекті, підтвердить, що розлучення в суді, це не простий процес, який передбачаємо серйозну підготовку. Підготовчий процес включає вивчення норм права і документів, на підставі яких буде будуватися вся база подальших суперечок. З точки зору юриста шлюборозлучний процес справа нелегка, оскільки вкрай важливо належним чином підготуватися до засідань.

Таким чином допомога адвокат, що спеціалізується на Сімейному кодексі України, це юрист вузької спеціалізації, який допоможе розібратися в ситуації. І як наслідок вирішити питання без труднощів, довести в суді свою правоту і отримати бажаний результат дела.Руководствуясь норами чинного законодавства розірвання шлюбу через суд відбувається в наступних випадках:

· Наявність спільного майна, яке сторони не можуть поділити мирно;    

· Вагітність дружини;    

· Наявність спільних дітей, що не досягли повноліття;    

· Інші обставини, при яких сторони не можуть дійти згоди.    

Так чи можна розірвати шлюб не звертаючись до адвоката

Чимало громадян вважають, що розлучення це простий процес і звертатися до адвоката не обов'язково. Однак, така позиція хибна. Ні, шлюб розірвано і без участі адвоката, але в такому випадку ви навряд чи будете задоволені результатами. Так, звичайно при розлученні виникають труднощі з розділом загальної квартири, будинку або авто. Ще важче якщо подружжя має спільних дітей, що не досягли совершеннолетія.Так, при розділі майна кожен з подружжя намагається роздобути більше ніж йому реально належить.

Висококваліфікований юрист допоможе врегулювати всі нюанси в процесі поділу спільного майна. Також варто відзначити, що суд залишаємо за собою право ділити майна не поровну.То є сторони не можуть передбачити, яку частину він отримає. Звернувшись до адвоката, які ознайомлений з усіма дрібницями ви в рази збільшуєте шанси виграти суд. Адвокат ще на підготовчому етапі підготує необхідні документи, які серйозно впливають на кінцевий результат судового розгляду справи. Саме така позиція сторони допоможе досягти очікуваного результату.

Особливості поділу майна при розлученні з участю адвоката

Однією з головних причин звернення до адвоката при розлученні є поділ спільного майна. З огляду на сучасні реалії роботи судової системи нерідко при розірванні шлюбу трапляється так, що розділ майна залишається без розгляду, тоді справа розлучення і розділу майна поділяється на два судочинства, що значно затягує весь процес. В цілому така ситуація призводить до труднощів в психо-емоційному аспекті, так як подружжя після розлучення рідко бажають потрапляти один одному на очі, особливо якщо їх пов'язує лише майно.

Якщо розділ майна розглядається судовим органом як окрему справу, то зазвичай колись щасливі разом подружжя залучають до процесу підставних свідків і висококваліфікованих адвокатів, а в деяких випадках йдуть і на більш радикальні заходи у вигляді підробки документів, щоб довести в суді, що майно належить лише одній стороні. У такій ситуації, обійтися без допомоги адвоката неможливо, адже при обставинах, що склалися суд буде на боці вашої колишньої половини.

З ким залишаються діти після розірвання шлюбу

Якщо з розділом майна все простіше, то з «розділом» дітей набагато важче, оскільки важливо не травмувати дитину в психологічному плані. Природно, набагато простіше якщо подружжя між собою вирішувати з ким буде проживати дитина і визначать роль кожного у вихованні детей.Однако, на жаль не завжди батьки можуть знайти рішення і звертаються в суд.В такому випадку на рішення суду впливає чимало чинників, на підставі яких визначається подальша доля неповнолітніх. Серед таких факторів варто відзначити:

· Вік дитини, тобто чи може він висловлювати свою думку в суді;    

· Ступінь прихильності до батьків;    

· Рівень виконання батьками своїх обов'язків.    

Ці фактори одні з важливих, але не вирішальні, оскільки в облік приймаються і стан здоров'я батьків, їх доходи, наявність житлоплощі і багато іншого. Саме тому важливо заручитися підтримкою адвоката, які допоможе взяти до уваги всі підводні камені і як слід підготуватися до засідання суду.

Ваші вигоди при зверненні одного з адвокатів, адвокатського об'єднання "Крикун та Партнери", що спеціалізується на розлученнях:

Звернувшись до висококваліфікованої адвокату ви можете отримати професійну консультацію, і разом пройти через весь складний і багатий "нюансами" процес розірвання шлюбу:

1. У разі розірвання шлюбу за взаємною згодою:    

· Підготовка і складання заяви при розлученні за згодою сторін і його подачу в ЗАГС;    

2. У разі розірвання шлюбу в суді адвокат візьме на себе:    

· Збір необхідних документів, які знадобляться в процесі підготовки заяви;    

· Підготовка позову і його подача в суд;    

· Супровід на засіданнях суду.    

У процес підготовки позову для подачі в суд адвокат буде здійснювати такі дії як:

· Визначення підсудності, мається на увазі в якій судовий орган слід подати заяву;    

· Збирає пакет документів, які будуть включені до позову в якості доказів;    

· Розраховує суму судового збору та становить квитанцію;    

· Оплачує судовий збір;    

· Дбати про створення копії самого позовної заяви та додатків з метою надання відповідачу.    

Також варто відзначити, що якщо одна зі сторін має адвоката, то вона може не брати участь в засіданні суду, тобто в такому випадку адвокат буде представником інтересів.

Також варто відзначити, що участь адвоката це запорука успішного результату. Вкрай важливо тримати під контролем всі нюанси. Навряд чи людина, яка раніше не стикався з необхідністю звертатися в суд зможе правильно скласти позовну заяву. Також важливо дізнатися дату засідання, який суддя його розглядати тощо, якщо ви звернулися до адвоката то ці деталі контролюватиме він.

Більше того, процедура розлучення в рази ускладнюється при наявності спільних дітей, їх віку, умов проживання батьків після розлучення, наявність спільного майна тощо.

Звернувшись до адвокатів "Крикун та Партнери" ви можете бути спокійні, тому що в облік будуть прийняті всі ризики і нюанси, які впливають на результат судових засідань. Не витрачайте час і нерви, зверніться до допомоги професійного адвоката і подаруйте собі право на нормальне життя.

В современных реалиях разводом никого не удивишь. Давайте обратимся к статистике: по данным государственной службы статистики Украины, за последние пять лет количество расторжений браков серьезно увеличилось. Так, в первые 5 лет совместной жизни разводиться более 60% пар.

 

Те, кто не сталкивался с процедурой расторжения брака считают, что в разводе нет ничего сложного, однако, лица, которые «испытали на себе» процедуру развода с ними не согласятся. Развод может быть простым только в одном случае, если стороны не имеют детей и общего имущества, а также оба согласны расторгнуть брак. В таком случае они обращаются в РАГС и получают желаемую свободу. В остальных случаях, чтобы развестись, необходимо обратиться в суд.

 

Особенности расторжения брака в судебном порядке

 

Любой человек даже мало-мальски грамотен в юридическом аспекте, подтвердит, что развод в суде, это не простой процесс, который предусматриваем серьезную подготовку. Подготовительный процесс включает изучение норм права и документов, на основании которых будет строиться вся база дальнейших споров. С точки зрения юриста бракоразводный процесс дело нелегкое, поскольку крайне важно надлежащим образом подготовиться к заседаниям.

 

Таким образом помощь адвокат, специализирующийся на Семейном кодексе Украины, это юрист узкой специализации, который поможет разобраться в ситуации. И как следствие решить вопрос без трудностей, доказать в суде свою правоту и получить желаемый исход дела.Руководствуясь норами действующего законодательства расторжение брака через суд происходит в следующих случаях:

·     наличие совместного имущества, которое стороны не могут разделить мирно;

·     беременность жены;

·     наличие общих детей, которые не достигли совершеннолетия;

·     другие обстоятельства, при которых стороны не могут достичь согласия.

 

Так можно ли расторгнуть брак не обращаясь к адвокату

 

Немало граждан считают, что развод это простой процесс и обращаться к адвокату не обязательно. Однако, такая позиция ошибочная. Нет, брак расторгнут и без участия адвоката, но в таком случае вы вряд ли будете удовлетворены результатами. Так, обычно при разводе возникают трудности с разделом общей квартиры, дома или авто. Еще труднее если супруги имеют общих детей, которые не достигли совершеннолетия.Так, при разделе имущества каждый из супругов старается заполучить больше чем ему реально принадлежит.

 

Высококвалифицированный юрист поможет урегулировать все нюансы в процессе раздела общего имущества. Также стоит отметить, что суд оставляем за собой право делить имущества не поровну.То есть стороны не могут предугадать, какую часть он получит. Обратившись к адвокату, которые ознакомлен со всеми мелочами вы в разы увеличиваете шансы выиграть суд. Адвокат еще на подготовительном этапе подготовит необходимые документы, которые серьезно влияют на конечный результат судебного рассмотрения дела. Именно такая позиция стороны поможет достичь ожидаемого результата.

 

Особенности раздела имущества при разводе с участием адвоката

 

Одной из главных причин обращения к адвокату при разводе является раздел общего имущества. Учитывая современные реалии работы судебной системы нередко при расторжении брака случается так, что раздел имущества остается без рассмотрения, тогда дело развода и раздела имущества разделяется на два судопроизводства, что значительно затягивает весь процесс. В целом такая ситуация приводит к трудностям в психо-эмоциональном аспекте, так как супруги после развода редко желают попадать друг другу на глаза, особенно если их связывает только имущество.  

 

Если раздел имущества рассматривается судебным органом как отдельное дело, то обычно когда-то счастливы вместе супруги привлекают к процессу подставных свидетелей и высококвалифицированных адвокатов, а в некоторых случаях идут и на более радикальные меры в виде подделки документов, чтобы доказать в суде, что имущество принадлежит лишь одной стороне. В такой ситуации, обойтись без помощи адвоката невозможно, ведь при сложившихся обстоятельствах суд будет на стороне вашей бывшей половины.

 

С кем остаются дети после расторжения брака

 

Если с разделом имущества все проще, то с «разделом» детей гораздо труднее, поскольку важно не травмировать ребенка в психологическом плане. Естественно, гораздо проще если супруги между собой решать с кем будет проживать ребенок и определят роль каждого в воспитании детей.Однако, к сожалению не всегда родители могут найти решение и обращаются в суд.В таком случае на решение суда влияет немало факторов, на основании которых определяется дальнейшая судьба несовершеннолетних. Среди таких факторов стоит отметить:

·     возраст ребенка, то есть может ли он высказывать свое мнение в суде;

·     степень привязанности к родителям;

·     уровень выполнения родителями своих обязанностей.

Эти факторы одни из важных, но не решающие, поскольку в учет принимаются и состояние здоровья родителей, их доходы, наличие жилплощади и многое другое. Именно поэтому важно заручиться поддержкой адвоката, которые поможет взять в учет все подводные камни и как следует подготовиться к заседанию суда.

 

Ваши выгоды при обращении одному из адвокатов, адвокатского объединения  "Крикун и Партнеры", специализирующемуся на разводах:

Обратившись к высококвалифицированному адвокату вы можете получить профессиональную консультацию, и вместе пройти через весь сложный и изобилующий "ньюансами" процесс расторжения брака:

1.    В случае расторжения брака по обоюдному согласию:

·     подготовка и составление заявления при разводе по согласию сторон и его подачу в ЗАГС;

2.    В случае расторжения брака в суде адвокат возьмет на себя:

·     сбор необходимых документов, которые понадобятся в процессе подготовки заявления;

·     подготовка иска и его подача в суд;

·     сопровождение на заседаниях суда.

В процесс подготовки иска для подачи в суд адвокат будет совершать такие действия как:

·     определение подсудности, имеется ввиду в какой судебный орган следует подать заявление;

·     собирает пакет документов, которые будут приложены к иску в качестве доказательств;

·     рассчитывает суму судебного сбора и составляет квитанцию;

·     оплачивает судебный сбор;

·     заботиться о создании копии самого искового заявления и приложений с целью предоставления ответчику.

Также стоит отметить, что если одна из сторон имеет адвоката, то она может не участвовать в заседании суда, то-есть в таком случае адвокат будет представителем интересов.

 

Также стоит отметить, что участие адвоката это залог успешного исхода. Крайне важно держать под контролем все нюансы. Вряд ли человек, который раньше не сталкивался с необходимостью обращаться в суд сможет правильно составить исковое заявление. Также важно узнать дату заседания, какой судья будет его рассматривать и тому подобное, если вы обратились к адвокату то эти детали будет контролировать он.

 

Больше того, процедура развода в разы усложняется при наличии общих детей, их возраста, условий проживания родителей после развода, наличие общего имущества и тому подобное.

Обратившись к адвокатам "Крикун и Партнеры" вы можете быть спокойны, так как в учет будут приняты все риски и нюансы, которые влияют на результат судебных заседаний. Не тратьте время и нервы, обратитесь к помощи профессионального адвоката и подарите себе право на нормальную жизнь.

In modern realities, divorce will not surprise anyone. Let's turn to statistics: according to the State Statistics Service of Ukraine, over the past five years the number of divorces has seriously increased. So, in the first 5 years of marriage, more than 60% of couples get divorced.

Those who did not face the divorce procedure believe that there is nothing complicated in a divorce, however, people who have “experienced the divorce” will not agree with them. Divorce can be simple only in one case, if the parties do not have children and common property, and both agree to divorce. In this case, they turn to the RAGS and get the desired freedom. In other cases, to get a divorce, you must go to court.

Features of divorce in court

Any person even a little bit literate in the legal aspect, will confirm that a divorce in court is not a simple process, which involves serious preparation. The preparatory process includes the study of legal norms and documents, on the basis of which the entire base of further disputes will be built. From the point of view of a lawyer, the divorce proceedings is not an easy task, since it is extremely important to properly prepare for the meetings.

Thus, the assistance of a lawyer specializing in the Family Code of Ukraine is a lawyer with a narrow specialization, who will help to understand the situation. And as a result, to solve the issue without difficulty, prove in court that you are right and get the desired outcome of the case. Guided by the laws of the current legislation, divorce through the court occurs in the following cases:

· The existence of joint property, which the parties cannot divide peacefully;    

· Pregnant wife;    

· The presence of common children who have not reached the age of majority;    

· Other circumstances in which the parties cannot reach agreement.    

So is it possible to dissolve a marriage without going to a lawyer

Many citizens believe that divorce is a simple process and it is not necessary to go to a lawyer. However, this position is erroneous. No, the marriage is dissolved without the participation of a lawyer, but in this case you are unlikely to be satisfied with the results. So, usually during a divorce, difficulties arise with the division of a common apartment, house or car. It is even more difficult if the spouses have children in common who have not reached the age of majority. Thus, when dividing property, each spouse tries to get more than he really belongs.

A highly qualified lawyer will help to resolve all the nuances in the process of sharing common property. It is also worth noting that the court reserves the right to divide property not equally. That is, the parties cannot predict which part it will receive. Turning to a lawyer who is familiar with all the little things at times increases the chances of winning a court. At the preparatory stage, the lawyer will prepare the necessary documents that seriously affect the final result of the judicial review of the case. It is this position of the side that will help to achieve the expected result.

Features of the division of property in a divorce involving a lawyer

One of the main reasons for going to a lawyer for a divorce is to share property. Given the current realities of the work of the judicial system, it is often the case when a marriage is divorced that the division of property remains without consideration, then the case of divorce and division of property is divided into two legal proceedings, which significantly delays the whole process. In general, this situation leads to difficulties in the psycho-emotional aspect, since spouses after a divorce rarely want to get into each other's eyes, especially if they are only connected by property.

If the division of property is considered by the judiciary as a separate matter, then usually the spouses usually bring together front witnesses and highly qualified lawyers, and in some cases take more drastic measures in the form of forgery of documents to prove in court that the property belongs only one side. In such a situation, it is impossible to do without the help of a lawyer, because under the circumstances, the court will be on the side of your former half.

Who do the children stay with after divorce?

If the division of property is easier, the division of children is much more difficult, since it is important not to injure the child psychologically. Naturally, it is much easier if the spouses decide between themselves who the child will live with and determine the role of everyone in raising children. However, unfortunately, parents can not always find a solution and go to court. In this case, the decision of the court is influenced by many factors, based on which determines the fate of minors. Among these factors, it is worth noting:

· The age of the child, that is, can he express his opinion in court;    

· Degree of attachment to parents;    

· The level of fulfillment by parents of their duties.    

These factors are one of the important, but not decisive, since the state of health of parents, their income, housing, and much more are also taken into account. That is why it is important to seek the support of a lawyer who will help to take into account all the pitfalls and how to prepare for the court session.

Your benefits when you apply to one of the lawyers, the screamer law firm "Krikun and Partners", specializing in divorce:

Turning to a highly qualified lawyer, you can get professional advice, and together go through the whole complex and rife with the "nuances" process of divorce:

1. In case of divorce by mutual agreement:    

· Preparation and preparation of an application for divorce by agreement of the parties and its submission to the registry office;    

2. In the event of divorce in court, the lawyer will assume:    

· Collecting the necessary documents that will be needed in the process of preparing the application;    

· Preparation of the claim and its submission to the court;    

· Accompaniment at court hearings.    

In the process of preparing a claim for submission to the court, the lawyer will perform such actions as:

· Determination of jurisdiction, meaning which judicial authority should file an application;    

· Collects a package of documents that will be attached to the claim as evidence;    

· Calculates the amount of the court fee and makes a receipt;    

· Pays the court fee;    

· Take care of creating a copy of the statement of claim and applications in order to provide the defendant.    

It is also worth noting that if one of the parties has a lawyer, then she may not participate in the court session, that is, in this case, the lawyer will be a representative of interests.

It is also worth noting that the participation of a lawyer is the key to a successful outcome. It is imperative to control all the nuances. It is unlikely that a person who has not previously encountered the need to go to court will be able to correctly file a statement of claim. It is also important to find out the date of the meeting, which judge will consider it and the like, if you contacted a lawyer, he will control these details.

Moreover, the divorce procedure is complicated at times if there are common children, their age, living conditions of the parents after the divorce, the presence of common property, and the like.

Turning to the lawyers "Krikun and Partners" you can be calm, because all risks and nuances that affect the outcome of the court hearings will be taken into account. Do not waste time and nerves, seek the help of a professional lawyer and give yourself the right to a normal life.

December 8, 2019

Ми гарантуємо кваліфіковану юридичну допомогу

Зв'яжіться з нами, щоб обговорити вашу проблему!

Мы гарантируем квалифицированную юридическую помощь

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу проблему!

We guarantee qualified legal assistance

Contact us to discuss your problem!